Contact:

Adres
Losting 34
3221 Nieuwrode
Telefoon
016/44.61.10
Wachtdienst
bel naar: 1733

Vanaf november 2016 wordt de telefoon beantwoord door een medisch secretariaat dat opgeleid is om artsen te ondersteunen. Dat maakt dat er OP ELK MOMENT iemand de telefoon opneemt, in naam van mezelf. Ik sprak met de secretaresse af hoe ze jou het beste kunnen helpen…

Hierdoor…

 • …weet je dat je ALTIJD iemand aan de lijn krijgt met medische kennis.
 • …zal je telefoon binnen de vijf bellen (20 seconden) opgenomen worden. Tenzij het heel druk is (maandagvoormiddag bv); dan kan de wachttijd wat oplopen.
 • … kan je DAG en NACHT naar mijn secretariaat bellen. Ja, ook in het weekend! Zij zullen u verder helpen. De secretaresse schat de hoogdringendheid in en kan je zo nodig en nuttig -tijdens de werkuren- steeds doorverbinden naar mij; ik blijf dus eenvoudig bereikbaar! (We proberen dit wel tot een absoluut minimum te beperken om zo de raadplegingen niet te storen). In het weekend en ’s nachts zal men u verwijzen naar de juiste dienst om geholpen te worden.
 • … kan je dus ook buiten de klassieke uren telefonisch afspraken maken. Wil je op zondag reeds een afspraak voor maandag maken? Wacht dan niet tot maandagochtend maar neem je telefoon en bel me maar.
 • … kan je op elk moment bellen als je een vraag hebt over medicatie of andere zaken. De secretaresse noteert uw vraag, geeft dat aan mij door en ik bel je terug! Op die manier wordt de raadpleging niet gestoord en kan ik je vraag degelijker beantwoorden aangezien ik jou terugbel op een moment dat er niemand bij mij is en ik je dossier kan inkijken.

Hierdoor weet je dan ook…

 • … dat we tijdens onze raadpleging dus zelden of nooit meer gestoord zullen worden door binnenkomende telefoons. Wat het voor u en mij aangenamer maakt.
 • … dat je me eigenlijk veel meer kan bereiken dan voordien, zij het dan via mijn medewerkers.

Afspraken die de secretaresse en ik maakten:

 • Afspraken kunnen dag en nacht gemaakt worden; zij hebben mijn volledige agenda ter beschikking.
 • Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 8u voor de afspraak. Zij kunnen dit erna nog doen indien er overmacht is. Zij noteren de reden van overmacht.
 • Ik laat navragen wat de reden is waarom je wil langs komen, om zo de nodige tijd te kunnen voorzien.
 • Huisbezoeken noteren zij in detail, om zo geen fouten te maken. Meteen sturen zij een SMS naar mij om mij op de hoogte te brengen. Om 12u sturen zij nog een mail om dit huisbezoek nogmaals te bevestigen.
 • Zij delen jullie mee dat huisbezoeken die voor 10u30 werden aangevraagd ZEKER dezelfde dag nog worden afgelegd. Huisbezoeken die later aangevraagd worden, worden samen met mij bekeken.
 • Zij dienen ook alle inkomende telefoons te noteren en de samenvatting hiervan driemaal per dag door te sturen via mail. Zo behoud ook ik het overzicht.
 • Zij weten dat er geen attesten of voorschriften worden opgemaakt zonder raadpleging. Ik probeer jullie voldoende te voorzien tot een volgende raadpleging. (Suikerpatiënten krijgen bv medicatie mee tot de volgende controleraadpleging. Mensen met hoge bloeddruk die goed geregeld zijn krijgen voorschriften voor zes maanden, om dan weer op controle te komen. Patiënten waarbij de bloeddruk nog niet normaal is, worden voor maximaal drie maanden voorzien. De pil wordt voor een jaar voorzien, om dan opnieuw te evalueren. Enzovoort.)
 • De enige uitzondering hierop zijn pilletjes en neussprays tegen allergie; zij kunnen via het secretariaat aangevraagd worden.
 • Zij hebben beroepsgeheim, dus kan u best tegen hen vertellen waarom u langs komt. Zoals reeds gezegd, kan ik dan beter inschatten hoe lang de raadpleging zal duren; zo proberen we iedereen op zijn afspraakuur te kunnen zien.
 • Zij weten voor welke zaken zij mogen doorverbinden en dat dit geldt tijdens de werkdagen van 8u tot 19u. Op de andere momenten weten zij u te vertellen naar welke arts van wacht u moet gaan bij dringende zaken, of naar welke nummer u dient te bellen. In de niet dringende gevallen, zal zij u een afspraak geven op het eerstvolgende vrije moment.

Zo, nu hebben jullie een overzicht over de aanpassing voor wat betreft de telefonische bereikbaarheid. Ik blijf dus met andere woorden evenveel ter beschikking, al moet het soms via een ommetje. Het maakt evenwel dat de raadplegingen niet langer gestoord worden door telefoontjes om afspraken te maken, een vraag te stellen of de tientallen enquêtebureaus die beweren ‘slechts vijf minuutjes nodig te hebben’ ;-).