• Werking praktijk corona
 • CORONA
 • Contact
 • Patiëntenstop
 • HUISARTSEN tijdens corona
 • Maak afspraak

Dr. Halewijn Swannet

Dr. Halewijn Swannet
Erkend huisarts
én (bewuste) solo-arts.

Belangrijke CORONA update 30 oktober:

Het is weer bittere ernst qua pandemie…. Lees verder op de pagina ‘HUISARTSEN tijdens corona’ en BLIJF aub IN UW KOT!

Dr. Halewijn Swannet

Beste patiënt,

de meest recente update vindt u op de pagina ‘huisartsen tijdens corona’.

Dr. Swannet

Dr. Halewijn Swannet

Contact:

Adres
Losting 34
3221 Nieuwrode
Telefoon
016/44.61.10
Wachtdienst
bel naar: 1733

Vanaf november 2016 wordt de telefoon beantwoord door een medisch secretariaat dat opgeleid is om artsen te ondersteunen. Dat maakt dat er OP ELK MOMENT iemand de telefoon opneemt, in naam van mezelf. Ik sprak met de secretaresse af hoe ze jou het beste kunnen helpen…

Hierdoor…

 • …weet je dat je ALTIJD iemand aan de lijn krijgt met medische kennis.
 • …zal je telefoon binnen de vijf bellen (20 seconden) opgenomen worden. Tenzij het heel druk is (maandagvoormiddag bv); dan kan de wachttijd wat oplopen.
 • … kan je DAG en NACHT naar mijn secretariaat bellen. Ja, ook in het weekend! Zij zullen u verder helpen. De secretaresse schat de hoogdringendheid in en kan je zo nodig en nuttig -tijdens de werkuren- steeds doorverbinden naar mij; ik blijf dus eenvoudig bereikbaar! (We proberen dit wel tot een absoluut minimum te beperken om zo de raadplegingen niet te storen). In het weekend en ’s nachts zal men u verwijzen naar de juiste dienst om geholpen te worden.
 • … kan je dus ook buiten de klassieke uren telefonisch afspraken maken. Wil je op zondag reeds een afspraak voor maandag maken? Wacht dan niet tot maandagochtend maar neem je telefoon en bel me maar.
 • … kan je op elk moment bellen als je een vraag hebt over medicatie of andere zaken. De secretaresse noteert uw vraag, geeft dat aan mij door en ik bel je terug! Op die manier wordt de raadpleging niet gestoord en kan ik je vraag degelijker beantwoorden aangezien ik jou terugbel op een moment dat er niemand bij mij is en ik je dossier kan inkijken.

Hierdoor weet je dan ook…

 • … dat we tijdens onze raadpleging dus zelden of nooit meer gestoord zullen worden door binnenkomende telefoons. Wat het voor u en mij aangenamer maakt.
 • … dat je me eigenlijk veel meer kan bereiken dan voordien, zij het dan via mijn medewerkers.

Afspraken die de secretaresse en ik maakten:

 • Afspraken kunnen dag en nacht gemaakt worden; zij hebben mijn volledige agenda ter beschikking.
 • Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 8u voor de afspraak. Zij kunnen dit erna nog doen indien er overmacht is. Zij noteren de reden van overmacht.
 • Ik laat navragen wat de reden is waarom je wil langs komen, om zo de nodige tijd te kunnen voorzien.
 • Huisbezoeken noteren zij in detail, om zo geen fouten te maken. Meteen sturen zij een SMS naar mij om mij op de hoogte te brengen. Om 12u sturen zij nog een mail om dit huisbezoek nogmaals te bevestigen.
 • Zij delen jullie mee dat huisbezoeken die voor 10u30 werden aangevraagd ZEKER dezelfde dag nog worden afgelegd. Huisbezoeken die later aangevraagd worden, worden samen met mij bekeken.
 • Zij dienen ook alle inkomende telefoons te noteren en de samenvatting hiervan driemaal per dag door te sturen via mail. Zo behoud ook ik het overzicht.
 • Zij weten dat er geen attesten of voorschriften worden opgemaakt zonder raadpleging. Ik probeer jullie voldoende te voorzien tot een volgende raadpleging. (Suikerpatiënten krijgen bv medicatie mee tot de volgende controleraadpleging. Mensen met hoge bloeddruk die goed geregeld zijn krijgen voorschriften voor zes maanden, om dan weer op controle te komen. Patiënten waarbij de bloeddruk nog niet normaal is, worden voor maximaal drie maanden voorzien. De pil wordt voor een jaar voorzien, om dan opnieuw te evalueren. Enzovoort.)
 • De enige uitzondering hierop zijn pilletjes en neussprays tegen allergie; zij kunnen via het secretariaat aangevraagd worden.
 • Zij hebben beroepsgeheim, dus kan u best tegen hen vertellen waarom u langs komt. Zoals reeds gezegd, kan ik dan beter inschatten hoe lang de raadpleging zal duren; zo proberen we iedereen op zijn afspraakuur te kunnen zien.
 • Zij weten voor welke zaken zij mogen doorverbinden en dat dit geldt tijdens de werkdagen van 8u tot 19u. Op de andere momenten weten zij u te vertellen naar welke arts van wacht u moet gaan bij dringende zaken, of naar welke nummer u dient te bellen. In de niet dringende gevallen, zal zij u een afspraak geven op het eerstvolgende vrije moment.

Zo, nu hebben jullie een overzicht over de aanpassing voor wat betreft de telefonische bereikbaarheid. Ik blijf dus met andere woorden evenveel ter beschikking, al moet het soms via een ommetje. Het maakt evenwel dat de raadplegingen niet langer gestoord worden door telefoontjes om afspraken te maken, een vraag te stellen of de tientallen enquêtebureaus die beweren ‘slechts vijf minuutjes nodig te hebben’ ;-).

Dr. Halewijn Swannet

infobrochure Patiëntenstop

OPMERKING: 30/10/2020: tijdelijke opheffing patiëntenstop.

In deze praktijk geldt een glijdende patiëntenstop. Dit wil zeggen dat er momenten zullen zijn dat er geen nieuwe patiënten bij kunnen en andere momenten wel. Zo geldt er geen patiëntenstop meer vanaf 30/10/2020 om zo niemand in de kou te laten staan tijdens deze pandemie.

Ik begrijp dat dit een woordje uitleg vraagt… Twee zaken zijn hierbij belangrijk om te weten:

1) Ik wil niet dat jullie 2-3-4 dagen moeten wachten om bij uw arts te kunnen langs komen. Hoe meer patiënten ik aanneem, hoe langer je moet wachten voor een afspraak. Om dit te voorkomen, kies ik ofwel voor de patiëntenstop, ofwel moet ik op termijn een collega zoeken om iedereen te kunnen helpen. Bewust ga ik niet voor dat laatste. Dat kon u reeds lezen op de startpagina van deze website.

2) Ik wil dat iedereen die hier patiënt is, een degelijk en volledig medisch dossier heeft. Dat vraag veel tijd buiten de raadplegingsuren: het opvragen van het dossier bij de collega, het lezen en invoer in het dossier hier. Het coderen van deze gegevens. Het vervolledigen met mailadres en telefoonnummers enz.

Deze twee zaken maken dat er soms teveel werk is om dit op een degelijke te kunnen doen. Ik wil een ontspannen (dwz niet gejaagde) huisarts voor jullie zijn; niet eentje die er alles maar doorjaagt. Ik sta (of ga) voor kwaliteit (= zo goed mogelijk), en niet voor kwantiteit (= zoveel mogelijk). Om dit te verwezenlijken, moet ik dus de grenzen bewaken… vandaar de glijdende patiëntenstop.

Tijdens de patiëntenstop worden er dus geen nieuwe patiënten aangenomen; enkel diegene die reeds in het bestand zitten, zullen een afspraak kunnen maken. Uitzondering hierop zijn alle gezinsleden van een gekende patiënt die onder eenzelfde dak wonen. Dwz: de partner van een gekende patiënt kan er zeker bij. Kinderen van een gekende patiënt die al uit het ouderlijk huis verlaten hebben  (en dus mogelijks zelf ook al een gezin hebben), zullen een andere arts moeten contacteren…

Bedankt voor het begrip, Dr. Halewijn Swannet

Dr. Halewijn Swannet

Pas op want Covid is gevaarlijk!

30 oktober 2020

Alle waarschuwingen ten spijt zitten we nu in een diep dal, zullen er teveel mensenlevens getekend en beëindigd worden… we konden het als artsenkorps allemaal maar zeggen, roepen, eisen… maar het heeft niet mogen zijn. En dat sneller dan ik verwacht had. Ik had gehoopt dat we het toch minstens tot eind november hadden kunnen rekken…

Maar, ik mag ook wel zeggen, dat ik fier ben op jullie, patiënten van mij. Ik heb toch wel de indruk dat jullie het quasi allemaal zeer goed doen, zeer goed jullie verstand gebruiken en gebruikt hebben! Dank u daarvoor!

Weet dat dat ook maakt dat ik niet overwerkt ben, dat jullie nog tijdig gezien en eventueel getest kunnen worden. Dat ik nog de tijd heb om de dagelijks veranderende richtlijnen te volgen en nog wat tijd heb voor mijn gezin. Dat is mede dankzij jullie inspanningen.

 

Mijn agenda ziet er iets anders uit dan voorheen: minder slotjes in de groene zone (niet-infecties), omdat de nood minder is en er meer in de container gewerkt wordt. JULLIE BLIJVEN WELKOM, ook in de groene zone, voor alle pijntjes en ongemakken. Hier GEEN LOCKDOWN, geen uitstel van zorg! Ik zal wel aangeven als het te druk wordt, te zwaar, dus voel u niet ongemakkelijk om langs te komen!

Ben je ziek, ook al is het maar ‘mijn jaarlijkse verkoudheid’ of ‘een licht hoestje’: BLIJF THUIS en BEL MIJ! Ik ben weer meer telefonische raadplegingen aan het doen, en ben er om raad te geven en jullie te zien en eventueel te testen zo nodig. Ik ben er voor jullie gezondheid!

 

Ik wil ook wel even zeggen dat alle vragen rond testing om naar het buitenland te gaan, gewoon geweigerd zullen worden, tenzij het om een essentiële verplaatsing gaat. Onze testcapaciteit laat dat niet toe, het is gewoon een belachelijk slecht idee om naar het buitenland te gaan en zo weer bij te dragen aan de invoer van nieuwe covidjes, en het druist in tegen mijn moreel denken!

 

Dus, lieve mensen, zij die een skiverlof gepland hebben: skip it! Het is mijn beste advies. Tot eind april, begin mei zitten we in dikke problemen met dat Coronavirus. Je hebt gezien wat de zomervakantie met zich meegebracht heeft, en toen was het goed weer en konden mensen buiten. We hebben toen nagelaten de dagelijkse besmettingen naar nul te brengen, met de huidige gevolgen… Ik garandeer u dat het aantal dagelijkse besmettingen rond de KERSTvakantie, feestdagen dus e, nog (ver) boven de honderd per dag zal zijn. Als we dan de fout maken om feestdagen te vieren, naar het buitenland te gaan enz, dan is februari de zwaarste en hevigste periode van de naoorlogse periode! Dan zullen de ziekenhuizen zeker niet meer kunnen volgen en zullen veel zorgverleners er gewoon onderdoor gaan/zijn. 

Dus vergeet ook de krokusvakantie… Februari is klassiek de zwaarste griepperiode. Het zal nu niet anders zijn. En dat samen met COVID, zeker als we de feestdagen ‘gewoon’ laten doorgaan, zal gitzwart zijn en is vakantie niet verantwoord. Ookal meent u dat u er recht op heeft, nood aan heeft. Wij, zorgverleners, wisten al eind augustus dat er voor ons geen verlof zou inzitten tot mei 2021… Bedenk dat eerst alvorens te boeken. Om zo eenzelfde scenario als lente 2020 te vermijden!

 

Dus nogmaals, van harte dankuwel, echt waar, voor de geleverde inspanningen!!! Maar hou vol, wees realistisch, weet dat je nog een lange, donkere winter tegemoet gaat. Dus bereid je daarop voor. Doseer je inspanningen, zodat ook jij het vol houdt. Geef aan je werkgever aan als het te zwaar wordt, bespreek het met mij als het niet meer lukt, blijf uw partner graag zien, overloop alle regels met je kinderen, zodat ook zij met het verhaal mee blijven. Ondanks dat hun vriendjes dit wel doen en dat wel mogen… Het zijn zij die de kantjes er telkens weer af lopen, die het ons op het ogenblik zo moeilijk maken. En vooral: neem geregeld ontspanning, op een verantwoorde manier. Vermijd alle contacten, ook op een voetvalplein of in de KLJ of Chiro… en hoop dat onze beleidsmakers, in binnen- en buitenland wijze beslissingen zullen maken, telkens weer…

 

te beginnen met onze regering en de nieuwe Amerikaanse president…

 

uw huisarts.

 

— Voor wat mijn praktijk betreft: bedankt om mooi de scheiding te maken tussen de groene en de rode zone! Het werk quasi perfect. Dus alle infecties bellen naar 016/44.61.10, de niet-infecties kunnen online of via telefoon afspraak maken. (zie afspraak maken’).–

So, succes allemaal en better be safe than sorry !

 

                                         Dr. Swannet

 

 

 

Dr. Halewijn Swannet

Raadplegingen online:

Belangrijke update op ‘huisartsen tijdens corona’.

OPGELET!! Heeft U OF EEN VAN UW GEZINSLEDEN één of meerdere van volgende klachten, dan kan u voorlopig online GEEN afspraak maken!:

 • Neusloop
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Overgeven
 • Hoesten
 • Spierpijn
 • Koorts of verhoging
 • Oorpijn

U belt dan, zoals de afgelopen weken het geval was, naar mijn secretariaat (016/44.61.10), die uw gegevens noteren en aan mij doorgeven. Dringende zaken verbinden zij meteen door. IK bel u dan IN DE LOOP VAN DE DAG om u verder te helpen. Hou uw GSM dus heel de tijd bij de hand aub!!

Bij het online maken van een afspraak:

Voor alle niet-zieke patiënten (zij hebben bovenstaande klachten niet) geldt dat zij wel online een afspraak kunnen maken. Er gelden wel volgende adviezen:

 1. Alleen u mag binnen komen. Uw begeleider wacht buiten/in de auto. Slechts 1 ouder per kind mag binnen. Geen broertjes of zusjes!
 2. U draagt een mondmasker.
 3. U ontsmet uw handen. U vindt een dispenser in de inkom.
 4. Bij het verlaten van de praktijk: Ontsmet uw handen opnieuw.
 5. Vanaf 30/10/2020 tijdelijk geen patiëntenstop meer…

U kan ook nog steeds telefonisch een afspraak maken op het nummer 016/44.61.10.

             MAAK AFSPRAAK


Huisbezoek

Graag aanvragen vóór 10u30 via 016/44.61.10. Zo kan ik het huisbezoek inplannen. Indien u later op de dag belt, kan ik geen garantie geven dat ik diezelfde dag nog kan langs komen. Huisbezoeken op een bepaald tijdstip aanvragen, is niet mogelijk.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

Vertegenwoordigers

U kan het secretariaat 24/24, 7/7 bereiken op 016/44.61.10. Zij zullen u een afspraak geven.