• Welkom!
 • TYPES afspraken
 • Contact
 • Patiëntenstop
 • HUISARTSEN tijdens corona
 • Maak afspraak

Dr. Halewijn Swannet

Dr. Halewijn Swannet
Erkend huisarts
én (bewuste) solo-arts.

Dr. Halewijn Swannet

1/ Bij het maken van een online-afspraak graag STEEDS het TYPE-AFSPRAAK weergeven. U heeft de keuze tussen 1/ Infectie-afspraak, 2/ Gewone afspraak, geen infectie, 3/ Biopunctuur, 4/ Gesprek (2 afspraken).

Er is weliswaar geen strikt gescheiden rode en groene zone meer -bij de meerderheid van de collega’s wordt dit niet meer toegepast- maar bij SYMPTOMEN van welke infectie dan ook, moet u dit duidelijk aangeven. U kan telefonisch maar ook online een afspraak inboeken en  geeft dan duidelijk via het type-afspraak aan dat het een INFECTIE-afspraak is. (Bij mij kleurt dat dan rood in mijn agenda). U WACHT BUITEN aan de praktijk. Graag met uw mondmasker al op en je kind al uit de autostoel.

MAG IK U VRAGEN HIER TOCH NOG DE NODIGE AANDACHT AAN TE SCHENKEN AUB

2/ Indien u niet ziek bent, kan u een gewone afspraak inboeken (type-afspraak: “2/ Gewone afspraak, geen infectie”) en vraag ik u even aan te bellen; ik laat u dan binnen; gelieve in de wachtzaal te wachten. Dit is bedoeld om zeker geen zieken in de wachtzaal te krijgen.

3/ Wenst u bloed te laten nemen? Hiervoor boekt u (of het secretariaat) een ‘Alleen voor bloedname’ -slotje. U komt nuchter, betaalt niets, maar krijgt meteen een vervolgafspraak enkele dagen later wat uw echte consultatie dan is: onderzoek, bloeddruk, gewicht, bespreking labo en voorschriften maken, enzovoort.

4/ U kan vanaf nu ook rechtstreeks Telefonische raadplegingen inboeken; Dit VERVANGT een gewone RAADPLEGING ABSOLUUT NIET. Ik ben een arts die het onderzoeken van een patiënt zeer belangrijk vindt en voel mij niet comfortabel als ik dat niet (kan) doen. Deze telefonische raadplegingen dienen dan ook voor korte, kleine vraagjes. Niet voor voorschriften, ‘een pilleke voor mijn keelpijn’, enzovoort.

Ik bel u rond het uur dat u uw telefonische raadpleging inboekte op INDIEN U DUIDELIJK UW NUMMER ER BIJ VERMELDT. Indien ik tweemaal geen gehoor krijg, dient u een nieuwe afspraak in te boeken. Goede afspraken, goede vrienden.

Dankuwel om dit blijven toe te passen!

Dr. Swannet

Dr. Halewijn Swannet

Contact:

Adres
Losting 34
3221 Nieuwrode
Telefoon
016/44.61.10
Wachtdienst
bel naar: 1733

Vanaf november 2016 wordt de telefoon beantwoord door een medisch secretariaat dat opgeleid is om artsen te ondersteunen. Dat maakt dat er OP ELK MOMENT iemand de telefoon opneemt, in naam van mezelf. Ik sprak met de secretaresse af hoe ze jou het beste kunnen helpen…

Hierdoor…

 • …weet je dat je ALTIJD iemand aan de lijn krijgt met medische kennis.
 • …zal je telefoon binnen de vijf bellen (20 seconden) opgenomen worden. Tenzij het heel druk is (maandagvoormiddag bv); dan kan de wachttijd wat oplopen.
 • … kan je DAG en NACHT naar mijn secretariaat bellen. Ja, ook in het weekend! Zij zullen u verder helpen. De secretaresse schat de hoogdringendheid in en kan je zo nodig en nuttig -tijdens de werkuren- steeds doorverbinden naar mij; ik blijf dus eenvoudig bereikbaar! (We proberen dit wel tot een absoluut minimum te beperken om zo de raadplegingen niet te storen). In het weekend en ’s nachts zal men u verwijzen naar de juiste dienst om geholpen te worden.
 • … kan je dus ook buiten de klassieke uren telefonisch afspraken maken. Wil je op zondag reeds een afspraak voor maandag maken? Wacht dan niet tot maandagochtend maar neem je telefoon en bel me maar.
 • … kan je op elk moment bellen als je een vraag hebt over medicatie of andere zaken. De secretaresse noteert uw vraag, geeft dat aan mij door en ik bel je terug! Op die manier wordt de raadpleging niet gestoord en kan ik je vraag degelijker beantwoorden aangezien ik jou terugbel op een moment dat er niemand bij mij is en ik je dossier kan inkijken.

Hierdoor weet je dan ook…

 • … dat we tijdens onze raadpleging dus zelden of nooit meer gestoord zullen worden door binnenkomende telefoons. Wat het voor u en mij aangenamer maakt.
 • … dat je me eigenlijk veel meer kan bereiken dan voordien, zij het dan via mijn medewerkers.

Afspraken die de secretaresse en ik maakten:

 • Afspraken kunnen dag en nacht gemaakt worden; zij hebben mijn volledige agenda ter beschikking.
 • Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 8u voor de afspraak. Zij kunnen dit erna nog doen indien er overmacht is. Zij noteren de reden van overmacht.
 • Ik laat navragen wat de reden is waarom je wil langs komen, om zo de nodige tijd te kunnen voorzien.
 • Huisbezoeken noteren zij in detail, om zo geen fouten te maken. Meteen sturen zij een SMS naar mij om mij op de hoogte te brengen. Om 12u sturen zij nog een mail om dit huisbezoek nogmaals te bevestigen.
 • Zij delen jullie mee dat huisbezoeken die voor 10u30 werden aangevraagd ZEKER dezelfde dag nog worden afgelegd. Huisbezoeken die later aangevraagd worden, worden samen met mij bekeken.
 • Zij dienen ook alle inkomende telefoons te noteren en de samenvatting hiervan driemaal per dag door te sturen via mail. Zo behoud ook ik het overzicht.
 • Zij weten dat er geen attesten of voorschriften worden opgemaakt zonder raadpleging. Ik probeer jullie voldoende te voorzien tot een volgende raadpleging. (Suikerpatiënten krijgen bv medicatie mee tot de volgende controleraadpleging. Mensen met hoge bloeddruk die goed geregeld zijn krijgen voorschriften voor zes maanden, om dan weer op controle te komen. Patiënten waarbij de bloeddruk nog niet normaal is, worden voor maximaal drie maanden voorzien. De pil wordt voor een jaar voorzien, om dan opnieuw te evalueren. Enzovoort.)
 • De enige uitzondering hierop zijn pilletjes en neussprays tegen allergie; zij kunnen via het secretariaat aangevraagd worden.
 • Zij hebben beroepsgeheim, dus kan u best tegen hen vertellen waarom u langs komt. Zoals reeds gezegd, kan ik dan beter inschatten hoe lang de raadpleging zal duren; zo proberen we iedereen op zijn afspraakuur te kunnen zien.
 • Zij weten voor welke zaken zij mogen doorverbinden en dat dit geldt tijdens de werkdagen van 8u tot 19u. Op de andere momenten weten zij u te vertellen naar welke arts van wacht u moet gaan bij dringende zaken, of naar welke nummer u dient te bellen. In de niet dringende gevallen, zal zij u een afspraak geven op het eerstvolgende vrije moment.

Zo, nu hebben jullie een overzicht over de aanpassing voor wat betreft de telefonische bereikbaarheid. Ik blijf dus met andere woorden evenveel ter beschikking, al moet het soms via een ommetje. Het maakt evenwel dat de raadplegingen niet langer gestoord worden door telefoontjes om afspraken te maken, een vraag te stellen of de tientallen enquêtebureaus die beweren ‘slechts vijf minuutjes nodig te hebben’ ;-).

Dr. Halewijn Swannet

infobrochure Patiëntenstop

SINDS 05/04/2021 GELDT OPNIEUW EEN PATIËNTENSTOP

In deze praktijk geldt een glijdende patiëntenstop. Dit wil zeggen dat er momenten zullen zijn dat er geen nieuwe patiënten bij kunnen en andere momenten wel.

Ik begrijp dat dit een woordje uitleg vraagt… Twee zaken zijn hierbij belangrijk om te weten:

1) Ik wil niet dat jullie 2-3-4 dagen moeten wachten om bij uw arts te kunnen langs komen. Hoe meer patiënten ik aanneem, hoe langer je moet wachten voor een afspraak. Om dit te voorkomen, kies ik ofwel voor de patiëntenstop, ofwel moet ik op termijn een collega zoeken om iedereen te kunnen helpen. Bewust ga ik niet voor dat laatste. Dat kon u reeds lezen op de startpagina van deze website.

2) Ik wil dat iedereen die hier patiënt is, een degelijk en volledig medisch dossier heeft. Dat vraag veel tijd buiten de raadplegingsuren: het opvragen van het dossier bij de collega, het lezen en invoer in het dossier hier. Het coderen van deze gegevens. Het vervolledigen met mailadres en telefoonnummers enz.

Deze twee zaken maken dat er soms teveel werk is om dit op een degelijke te kunnen doen. Ik wil een ontspannen (dwz niet gejaagde) huisarts voor jullie zijn; niet eentje die er alles maar doorjaagt. Ik sta (of ga) voor kwaliteit (= zo goed mogelijk), en niet voor kwantiteit (= zoveel mogelijk). Om dit te verwezenlijken, moet ik dus de grenzen bewaken… vandaar de glijdende patiëntenstop.

Tijdens de patiëntenstop worden er dus geen nieuwe patiënten aangenomen; enkel diegene die reeds in het bestand zitten, zullen een afspraak kunnen maken. Uitzondering hierop zijn alle gezinsleden van een gekende patiënt die onder eenzelfde dak wonen. Dwz: de partner van een gekende patiënt kan er zeker bij. Kinderen van een gekende patiënt die al uit het ouderlijk huis verlaten hebben  (en dus mogelijks zelf ook al een gezin hebben), zullen een andere arts moeten contacteren…

Bedankt voor het begrip, Dr. Halewijn Swannet

Dr. Halewijn Swannet

maart 2021:

A/ We nemen afscheid van de container.

Maar helaas nog geen afscheid van het virus.

Aangezien we meer duidelijkheid hebben over het hoe en waar van het virus dat ons nu al een jaar teistert, mogen we met een gerust gemoed de container, de werkunit, laten ophalen. Echter… de rode zone blijft!! Er blijft een gescheiden circuit van infecties en niet-infecties! U kan nog steeds geen afspraak maken online indien u verkouden bent, moet hoesten, koorts heeft enz, en ook niet voor covidtestjes. Daarvoor belt u nog steeds naar het secretariaat, alwaar de olijke dames u met veel vreugde een afspraak zullen geven in het infectieblok, de rode zone. Deze zijn strikt gescheiden van de andere raadplegingsblokken, volledig ontsmet en verlucht na elk consult, net zoals dat bij de collega’s gebeurt. Dus nu niet langer meer op mijn parking. Gelieve bij infecties te wachten in de wagen; ik kom u halen na ontsmet te hebben.

B/ We verwelkomen de vaccins.

Enfin, ieder op zijn tijd.

Ik weet niet wanneer wie zal gevaccineerd worden en heb ook geen inspraak over het type vaccin of wie al dan niet eerst zijn vaccin zal krijgen. Het zijn werkgroepen die daarover beslissen, ver boven ons hoofd, én de snelheid/traagheid van toelevering vanuit de fabrieken.

Ik vraag u, wees geduldig, wees niet te kritisch over de chaos. Het is voor de firma’s heel zwaar om de vaccins over heel de wereld te beleveren. Besef dat ook daar mensen werken, geen robotten of zo, maar mensen van vlees en bloed, die zich het afgelopen jaar overwerkt (!) hebben om een vaccin te ontwikkelen, studies op te zetten, het vaccin te produceren en het proberen te beleveren. Dàt zijn ook maar mensen zoals jij en ik, met recht op rust, verlof en recup. Wees dankbaar voor hun inzet en besef dat men zich 200% heeft ingezet en dat men dat nog steeds doet. Om zo ooit dit jaar dit vaccin tot bij u te krijgen. En dit in een recordtempo.

Wees ook niet te kritisch over welk vaccin u denkt te moeten krijgen. Ik kan u garanderen dat u vaccins gekregen heeft in uw leven die slechts 50% werkzaam waren en nu zou eentje dat 76% werkzaam, niet werkzaam en ok zijn?? Dat klopt niet! Ook is de werkzaamheid naar ZWARE infecties zelfs nog hoger dan 76% bij dit betreffende vaccin. Dus u zal ook met Astra voldoende bescherming kennen!

De veiligheid en snelheid van ontwikkeling is ok. Geloof me. Dat was in mijn eerste schrijven van oktober nog niet het geval. Toen wisten we te weinig over veiligheid en werkzaamheid en was mijn oordeel dan ook: wacht nog even!

Nu weten we dat Pfizer, Moderna en Astra Zeneca veilig zijn om gezet te worden. Geen probleem! We weten ook dat deze drie zeer goed werken. Alleen bij Astra  waren er tot begin maart te weinig oudere mensen gevaccineerd in de studie zodat we niet wisten of ze voldoende beschermd zouden zijn. Dat had dus niets met veiligheid te maken, maar wel met het feit dat we willen dat iedereen een volwaardig vaccin wilden geven! Nu blijkt dat de efficiëntie ook daar perfect is, dus kan iedereen dit krijgen. En net omdat we het niet zeker wisten, adviseerde Europa om op verdere resultaten te wachten alvorens het bij oudere mensen toe te dienen. (Dit in tegenstelling tot VS en VK bv) Ik vind dat een zeer doordachte en vertrouwenscheppende strategie.

Dus, wanneer u een uitnodiging krijgt om naar het vaccinatiecentrum te gaan (er zal het eerstkomende jaar geen vaccin door ons gezet worden in de praktijk): DOEN! Niet wachten of uitstellen, want dan weet ik niet wanneer u nog eens de kans zal krijgen! Want besef het volgende:

Er zijn maar twee wegen naar immuniteit tegen dit Covidvirus. De ene weg is vaccinatie, de andere weg is het doormaken van een besmetting. Het staat wetenschappelijk vast dat de weg van vaccinatie veruit de meest veilige is!

, dixit Dr. Jochen Nijs in de Artsenkrant. Ik kan het niet beter zeggen…

 

Dr. Halewijn Swannet

Raadplegingen online:

Mei 2021:

Gelieve onder het tabblad ‘Types afspraken’ de meest recente wijzingen te vinden.

Bij het online maken van een afspraak:

Ik vraag je met nadruk het TYPE AFSPRAAK steeds aan te duiden, zo scheiden we infecties van niet-infecties! Lees steeds goed de bevestigingsmails na!

Indien u geen infectie heeft, belt u bij aankomst aan en ik laat u binnen.

Indien u wel ziektesymptomen heeft, blijft u aub in de wagen wachten, met mondmasker reeds op.

ER GELDT SINDS 05/04/2021 OPNIEUW EEN PATIËNTENSTOP !!

U kan ook nog steeds telefonisch een afspraak maken op het nummer 016/44.61.10.

             MAAK AFSPRAAK


Huisbezoek

Graag aanvragen vóór 10u30 via 016/44.61.10. Zo kan ik het huisbezoek inplannen. Indien u later op de dag belt, kan ik geen garantie geven dat ik diezelfde dag nog kan langs komen. Huisbezoeken op een bepaald tijdstip aanvragen, is niet mogelijk.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

Vertegenwoordigers

U kan het secretariaat 24/24, 7/7 bereiken op 016/44.61.10. Zij zullen u een afspraak geven.